Защита на личните данни

Доставчикът на услуги се задължава да спазва поверителността на личните данни на Потребителя и да изпълнява мерките за защита на личните данни предвидени в европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), в сила от 25.05.2018.

1. Каква информация събираме и съхраняваме за потребителите чрез roseysmark.com – събираме и съхраняваме информация от Потребителя единствено за целите на успешното и пълноценно предоставяне на услугите, които предлагаме. При абонамент за информационния бюлетин на roseysmark.com събираме имейл-адресите на Потребителите, собственоръчно заявили услугата чрез поп-ъп формата на сайта roseysmark.com. Също така използваме „бисквитки“, събираме информация относно IP адресите на Потребителите, броя посещения на roseysmark.com и тяхната продължителност с цел анализ на данните и предоставяне на максимално добро потребителско изживяване при посещение на roseysmark.com.

2. Как и къде се обработват и съхраняват събраните данни чрез roseysmark.com – нашият административен и търговски екип използва предоставените от Потребителя данни с цел успешно предоставяне на Услугата. Нашият маркетинг екип има достъп до данните свързани с имената и имейлите на Потребителите и до данните за потребителското поведение при посещение на нашия сайт roseysmark.com с цел подобряване на потребителското изживяване, предоставяне на информация за продуктите и услугите, които предлагаме и предоставяне на рекламни послания за потребителите, които желаят да получават такива.

3. Кой има достъп до данните събрани чрез roseysmark.com – информацията се използва изцяло и само от нас, освен в случаите, в които ние използваме трети страни, за изпълняването на определени функции за нас. В тези случаи ние предоставяме само информацията, необходима за изпълнение на тези специфични функции. Третите страни, които получават частичен достъп до данните на Потребителите са: компании, предоставящи услуги свързани с функционирането на сайта roseysmark.com (WordPress, WooCommerce); компании, предоставящи услуги за анализ на онлайн данните (Google); компании, предоставящи услуги в сферата на онлайн маркетинга (MailChimp, Google, Facebook). Всички трети страни, които имат достъп до данни на Потребителите от своя страна спазват нужните стандарти за защита на личните данни.

4. Доставчикът на услуги не прехвърля никаква информация, дадена от Потребителя, на трети лица за цели, различни от обработката на клиенстки запитвания и успешното предоставяне на Услугата като цяло. Ние никога не сме и няма да продаваме, споделяме или преотдаваме тази информация на което и да било друго лице, поради каквато и да била причина.

5. Доставчикът на услуги си запазва правото да предаде информацията, предоставена от Потребителя, на властите в случай на нарушение на законите и/или нарушаване на установени добри практики (добросъвестност) от страна на Потребителя.

6. Потребителят има право да разглежда, променя и изтрива информация за себе си от регистъра. При поискване ние, по наша преценка, предоставяме на всеки потребител на сайта, който удостовери своята самоличност, информация, която сме събрали за него/нея. Всеки Потребител може да се свърже с нас директно относно съхраняваните за него данни по електронна поща на hello@roseysmark.com.